hr w chmurze

Zarządzanie HR w chmurze

Dynamiczny rozwój chmur obliczeniowych wywarł duży wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, zmieniając radykalnie sposób ich funkcjonowania. Możliwość korzystania ze specjalistycznego oprogramowania bez konieczności zakupu drogich licencji, otworzył nowe horyzonty rozwoju dla wielu firm i pozwolił im konkurować na wielu niedostępnych dla nich dotychczas rynkach.

HR a informatyka w firmie

hr w chmurzeTakże infrastruktura, którą oferują chmury obliczeniowe dla biznesu, przyczyniła się w znacznym stopniu do rosnącej dynamiki rozwoju przedsiębiorstw, a dla jednego z aspektów działalności firm, zwłaszcza tych dużych, drastycznie zmieniła sposób funkcjonowania. Tym działem jest HR, czyli Human Resources (ang.), czyli zarządzanie zasobami ludzkimi. Dzięki chmurom dla firm, zarządzanie dużym nawet zespołem pracowników stało się o wiele prostsze i wydajniejsze, wymagające mniej personelu i mogące o wiele szybciej i skuteczniej reagować na powstałe utrudnienia i kryzysy. Dostęp do pełnej dokumentacji wszystkich pracowników za pomocą „jednego kliknięcia” znacznie usprawnił takie procesy, jak szkolenia poprzez platformy e- learning, prowadzenie i analizowanie statystyk, monitorowanie postępu danych projektów i wiele innych.

hr w chmurzeTym samym HR w chmurze dla firm stał się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijającym się odziałem w przedsiębiorstwach, mającym wpływ na efektywność zarządzania ludźmi w firmie, co ma trudny do przecenienia wpływ na płynność funkcjonowania podmiotów gospodarczych, możliwości adaptacyjne firmy do zaistniałych sytuacji ekonomicznych, czy sprawnej alokacji pracowników do konkretnych, wymagających pilnej interwencji projektów. Zarządzanie zasobami ludzkimi w chmurze dla firm stało się nieporównywalnie wydajniejsze w porównaniu do okresu choćby sprzed kilku lat. Dzięki szybkiemu dostępowi do danych pracownika, analiz jego pracy i oceny jego potencjału, kierownictwo może efektywniej wykorzystywać talenty i umiejętności pracowników, z korzyścią dla obu stron. Kapitalne znaczenie dla mobilności i efektywności firm ma również możliwość dostępu do wszystkich danych z dowolnego miejsca na świecie, co więcej, a także zarządzania procesami w równie skuteczny i wydajny sposób.

Adaptacja działów HR do funkcjonowania w chmurach dla firm stała się modelowym wzorcem dla innych działów, pokazując jak wiele można czerpać z nowoczesnych technologii i jak bardzo mogą one usprawnić działanie przedsiębiorstw, zarówno korporacji, jak i małych, rodzinnych firm. Optymizmem napawa również fakt, że potencjał chmur obliczeniowych dla firm nie został jeszcze w pełni wykorzystany i wciąż się zwiększa, wraz z rozwojem technologii cyfrowej.