kamery ip

Czy warto inwestować w kamery sieciowe?

Powiedzenie, że żyjemy dziś w erze „Wielkiego Brata” nie jest już dziś pustym, chwytliwym sloganem, a wieszczona przez Georga Orwell’a wszechobecna inwigilacja naszego codziennego życia jest już bliska ziszczeniu się. Rozpatrzmy jednak ten problem bardziej z technicznego niż politycznego punktu widzenia, robiąc krótki przegląd możliwości zastosowania monitoringu oraz funkcjonalności dostępnego na rynku sprzętu.

Kamery o dużej rozdzielczości

kamery ipRozwój technologii cyfrowej znacznie unowocześnił systemy kamer CCTV używane do monitorowania zarówno pomieszczeń, jak i otwartych przestrzeni. Mogą one być używane w miejscach pracy do nadzoru aktywności pracowników lub maszyn, a także pozwalają na podgląd terenu wokół budynku, np. drzwi wejściowych i bramy wjazdowej. Kamery są również stosowane na szeroką skalę przez samorządy do monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych, np. ulicach i parkach, oraz transporcie publicznym i dworcach autobusowych, kolejowych, tramwajowych i lotniskach. Nie we wszystkich miejscach używanie monitoringu jest dozwolone i jest to regulowane prawnie. Nowoczesne kamery są połączone siecią internetową pozwalającą na monitorowanie danego terenu w czasie rzeczywistym, przy jednoczesnym nagrywaniu materiału filmowego na dysk twardy.

kamery ipNajlepiej sprawdzają się w tej roli sieciowe kamery IP, pozwalające na rejestrację obrazu w dużo większej rozdzielczości niż tradycyjne kamery analogowe. Mogą one być połączone siecią Ethernet, lub komunikować się za pomocą łącza Wi – Fi, która to opcja pozwala na podgląd obrazu z dowolnego miejsca, jeżeli dany system jest zaopatrzony w odpowiednie oprogramowanie. Kamery IP mogą być wyposażone w wiele funkcji dobieranych w zależności od potrzeb i przeznaczenia. Przy doborze systemu kamer sieciowych warto sprawdzić w jakiej rozdzielczości jest nagrywany obraz, czy posiada filtr podczerwieni i jaka jest wartość ogniskowej obiektywu, czyli jaki obszar obejmuje zasięgiem. Dzięki skali zastosowań ceny takich zestawów są bardzo przystępne, co sprawiło, że sieciowe kamery IP są powszechnie stosowane również w domach prywatnych, chroniąc nas przed intruzami lub pozwalając obserwować zachowanie dziecka w domu.

System takich kamer pozwala również na sieciowe połączenie go z systemem bezpieczeństwa firmy ochroniarskiej mającej pieczę nad bezpieczeństwem naszego domu. Dzięki kamerom IP znacząco wzrosło bezpieczeństwo w miejscach publicznych, ograniczając liczbę przestępstw i zwiększając wykrywalność ich sprawców, a także zwiększyć efektywność w miejscach pracy.